Mae Cyngor Cymuned Rhosyr yn cyfarfod ar y dydd Llun olaf pob mis ar wahân i’r misoedd Awst a mis Rhagfyr. Mae’r Cyngor Cymuned yn gwasanaethu ardaloedd Llangeinwen, Niwbwrch, Dwyran a Llangaffo ar Ynys Môn ac yn cynnwys 15 aelod etholedig o’r gymuned leol. Mae’n aelod o Un Llais Cymru ac mae’n cynrychioli’r trigolion lleol yn y pwyllgor cyswllt Cyngor Sir

Mae gan y Cyngor gyfrifoldeb dros gynnal a chadw’r llwybrau troed cyhoeddus yn y pentref ac ar gyfer y gwrychoedd gynnal a chadw’r a’r ddau mynwentydd lleol.

http://rhosyr.co.uk/wp-content/uploads/2016/10/14054963_10154378019799757_6605171269517684435_n.jpg
http://rhosyr.co.uk/wp-content/uploads/2016/10/14054379_10154362240284757_8308748949901466588_o.jpg
http://rhosyr.co.uk/wp-content/uploads/2017/01/LLANDDWYN-JULY-18-2013-107.jpg
http://rhosyr.co.uk/wp-content/uploads/2016/10/13445250_10154190122694757_7410579618514672820_n.jpg
http://rhosyr.co.uk/wp-content/uploads/2017/01/LLANDDWYN-JULY-18-2013-087.jpg
http://rhosyr.co.uk/wp-content/uploads/2016/10/12628448_10153817711429757_475555491048972886_o.jpg
http://rhosyr.co.uk/wp-content/uploads/2017/01/LLANDDWYN-JULY-2012-077.jpg
http://rhosyr.co.uk/wp-content/uploads/2017/01/LLANDDWYN-JULY-18-2013-080.jpg

Rhosyr Community Council meets on the the last Monday of every month apart from the months of August and December, when no meetings are held.   The Community Council serves the areas of Llangeinwen, Newborough, Dwyran and Llangaffo on Anglesey and is made up of 15 elected members from the local community. It is a member of One Voice Wales and represents the local residents at the County Council liaison committee

The Council has responsibility for the maintenance and upkeep of the public footpaths in the village and for the maintenance and upkeep hedges and the two local cemetries.